Skip links

SafetyWorxx

Machinerichtlijn en arbeidsveiligheid

SafetyWorxx is gespecialiseerd in CE-markering op basis van de Machinerichtlijn en risicobeoordeling en analyse volgens de Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Neem contact op
Gert Boer - Owner SafetyWorxx Risicoanalyse, advisering en training in veilige procesindustrie
SafetyWorxx

Diensten

1. CE-markering

De machinerichtlijn is bedoeld voor fabrikanten en is een wettelijke verplichting binnen Europa voor in de handel gebrachte (of in gebruik genomen) machines. Ook wanneer u als gebruiker machines modificeert of samenvoegt, wordt u gezien als fabrikant en dient u rekening te houden met deze richtlijn.

Met het aanbrengen van de CE-markering maakt de fabrikant kenbaar dat het product voldoet aan alle geldende productrichtlijnen (de essentiële veiligheidseisen) en daarmee mag men het product verhandelen binnen de EER. Bij het product is een verklaring van overeenstemming bijgevoegd, dit is een bevestiging dat het product voldoet aan de van toepassing zijnde Europese eisen.

Gert Boer - Owner SafetyWorxx Risicoanalyse, advisering en training in veilige procesindustrie kleur

Waarmee kunnen wij helpen

Als gebruiker wilt u weten of uw fabrikant u een machine heeft geleverd die aan de eisen van de machinerichtlijn voldoet.

Wij voeren een RI&E uit op de geleverde machine(‘s) conform de machinerichtlijn. Deze RI&E is opgebouwd uit een inspectiedeel waarin wij de onveiligheden en tekortkomingen t.a.v. de regelgeving in kaart brengen. Vervolgens gaan wij samen met u de gevaren en tekortkomingen evalueren en de hoogte van de risico’s bepalen. Aansluitend stellen wij een plan van aanpak op waarin de verbetervoorstellen worden vastgelegd.

 • U heeft een machine gemodificeerd en u wilt weten of dit juist is gebeurd;
 • U heeft meerdere machines aan elkaar gekoppeld en het “nieuwe geheel” moet aan de eisen voldoen;
 • U wilt weten of uw huidige machinepark aan de eisen voldoet.

In dit geval passen wij ons stappenplan toe met als doel aan te tonen dat de machine of installatie aan alle eisen van de richtlijn(en) voldoet en derhalve tot CE-markering kan worden overgegaan. Het stappenplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Onderzoeken welke richtlijnen van toepassing zijn.
 • Welke normen zijn gehanteerd.
 • Het product definiëren
 • Onderzoeken of een Notfied Body moet worden ingeschakeld.
 • Risico-inventarisatie uitvoeren.
 • Gebruikershandleiding onderzoeken of opstellen.
 • Opstellen Technisch Constructie Dossier.
 • Opstellen van een verklaring van overeenstemming.
 • Aanbrengen van typeplaatje met CE-markering.

Ook bestaat de mogelijkheid dat u zélf een machine wilt gaan modificeren, of machines wilt samenvoegen. Mocht u in dat traject tegen vragen aanlopen ook dan kunnen wij u van dienst zijn en ondersteuning bieden waar dit gewenst is.

2. Toetsing richtlijn arbeidsmiddelen

De Richtlijn Arbeidsmiddelen is opgesteld om veilig en gezond te kunnen werken met arbeidsmiddelen (zoals gereedschappen, apparaten, machines en installaties die gebruikt worden op de werkvloer). Deze arbeidsmiddelen dienen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Met deze Richtlijn Arbeidsmiddelen wordt een minimaal veiligheidsniveau bereikt. Machines die voorzien zijn van CE markering worden niet uitgezonderd en moeten ook beoordeeld worden op veiligheid.

 

SafetyWorxx toetst door middel van een Risico Inventarisatie of uw arbeidsmiddelen veilig zijn en of ze voldoen aan wettelijk verplichte richtlijn. Daarnaast checken we of onderhoudswerkzaamheden juist zijn uitgevoerd (inspectie en keuring). Tot slot kunnen we de voorlichting aan medewerkers voor u verzorgen.

3. Advisering over noodzakelijke technische aanpassingen

De uitvoering van technische aanpassingen is in de onderzoeken niet meegenomen. Indien u dit wenst kan SafetyWorxx ook zorgdragen voor de realisatie van de technische aanpassingen. Ook m.b.t. adviezen van organisatorische aard kunnen wij u van dienst zijn.

 

Denkt u hierbij aan:

 • Het samenstellen van gebruikershandleidingen en werkinstructies.
 • Eventueel aangevuld met speciaal afgestemde trainingen.
Gert Boer

Over mij

Ik werk met veel plezier als veiligheidskundige voor diverse opdrachtgevers. Ik vind het belangrijk dat werknemers op een veilige en gezonde manier hun werk kunnen doen. Het geeft mij voldoening dat ik door mijn bijdrage hierin werkgevers kan ontzorgen.

Ik heb ruime werkervaring in verschillende sectoren zoals (Voedsel) Industrie, Midden- en Kleinbedrijf en Zakelijke Dienstverlening. De ervaring bestaat uit het uitvoeren van RI&E’s, kennis van machine- en arbeidsveiligheid, kennis van risicoanalyses en Arbowet, auditing, het opstellen van procedures en veiligheidsplannen en het geven van instructies.

Mijn werkveld is Noord Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Precisie

Kwaliteit en nauwkeurigheid staan bij mij hoog in het vaandel. Ik heb daarbij oog voor details en werk aandachtig.

Praktisch

Ik ben doelmatig ingesteld. Ik pas theoretische kennis graag toe in de praktijk en ben dan ook gericht op de praktische uitvoerbaarheid van bepaalde zaken.

Duidelijkheid

Altijd een overzichtelijk rapport met duidelijk advies. Zo voorkomen we verwarring en weet u waar u aan toe bent.

Op maat

Geen bedrijf is hetzelfde en daarom leveren wij advies op maat. Zo weet u precies wat u wanneer moet doen.

Blijf verbonden

Contact

Contact informatie

Vul het formulier in en je ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

06 22867792